Seks: een evolutionair raadsel

14 november 2000

Prof. dr. R.F. Hoekstra (Wageningen)

Het is te begrijpen dat evolutiebiologen gefascineerd zijn door het verschijnsel van seksuele voortplanting. Enerzijds is het in veel soorten een zeer prominent aspect van de biologie: het gaat hierbij niet alleen om de wijze van voortplanting, maar veel andere zaken hangen er direct of indirect mee samen: een belangrijk deel van de morfologie en van het gedrag van organismen is er door beinvloed. Denk maar aan het voorkomen van twee verschillende geslachten die vaak aanmerkelijke verschillen vertonen en aan gedrag dat uiteindelijk gericht is op het vinden van een (liefst kwalitatief goede) paringspartner. Ook veel interacties tussen soorten zijn een direct gevolg van seksuele voortplanting, zoals de relaties van insecten en vogels met hogere planten. Iets met dergelijke grote en opvallende gevolgen moet wel van groot evolutionair belang zijn, zou je denken. Het blijkt echter moeilijk te zijn om dit grote belang van seks te identificeren. Het lijkt er zelfs op dat nadelen van seks gemakkelijker zijn te zien dan voordelen. In deze voordracht zullen de belangrijkste ideeën over deze problematiek toegelicht worden.