11 november 2014

Dr. Y.D. van der Werf (VU)

Ysbrand van der Werf is onderzoeker van het Nederlands Herseninstituut en het Vrije Universiteit medisch centrum in Amsterdam. Op beide plekken leidt hij een team van onderzoekers op het gebied van hersenen en cognitie. Zijn onderzoeksterrein betreft gezonde en verstoorde slaap in relatie tot hersenfunctie, en cognitieve processen bij neurologische en psychiatrische ziektes. Voor zijn werk heeft hij onder meer een VIDI en een Brain&Cognition beurs gekregen. Hij is lid van De Jonge Akademie, een platform voor jonge wetenschappers binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Centraal in zijn lezing staat de vraag wat de betekenis is van slaap. Specifiek zal hij bespreken wat de recente gedachten zijn omtrent slaap en geheugen; slapen we om te onthouden? Of slapen we om te herstellen? Kunnen we met optimale slaap prestaties verbeteren? Onderzoek naar de rol van slaap bij psychisch functioneren kent al een lange geschiedenis, maar heeft recent een nieuwe impuls gekregen door technische vooruitgangen op het gebied van hersenwetenschappen en verbeterde testmethoden. Naast onderzoek naar slaap en geheugen zal ook aandacht worden besteed aan slaapstoornissen, al of niet in het kader van andere ziektebeelden, en aan mogelijkheden voor slaapverbetering.