12 januari 2006

Dr. Gemma Jansen

Op een mooie augustus morgen in het jaar 79 n. Chr. werden de inwoners van de stad Pompeji, nabij Napels, overvallen door een plotselinge uitbarsting van de nabijgelegen vulkaan de Vesuvius. Haastig verlieten zij de stad met achterlating van hun bezittingen. Pas 17 eeuwen later werden hun huizen en huisraad opgegraven en van metershoge puimsteen- en aslagen ontdaan. De opgravers vonden een stad waar de tijd leek te hebben stilgestaan. Deze stad werd de stad bij uitstek waar wetenschappers het dagelijks leven van de Romeinen bestuderen. En wat is er dagelijkser dan de zorg voor vers drinkwater en een goed functionerend toilet? In deze voordracht staat de watervoorziening en het sanitair van de stad Pompeji centraal. Spreekster heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de watervoorziening van Pompeji en heeft hier haar proefschrift (2002) aan gewijd. Op dit moment onderzoekt ze de watervoorziening en het sanitair van andere Romeinse steden, waaronder Ephese (Turkije).