Toekomstige Wetenschappelijke Uitdagingen in de Exploratie van Olie en Gas

14 maart 2006

prof. dr. D. Smit (Shell International and production)

Er is geen tekort aan fossiele brandstoffen, maar de dagen van het opsporen en exploiteren van eenvoudige velden is voorbij. Als gevolg hiervan zijn nieuwe wetenschappelijke en technische inzichten nodig om meer complexer olie en gas reservoirs beter te definiëren en commercieel te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn de interpretatie van minimale afwijkingen van het aardse zwaartekracht en magnetische veld. Deze worden gemeten met kwantummechanische apparatuur aan boord van speciale satellieten of vliegtuigen en waarmee het mogelijk is om de ondergrond van uitgestrekte, onherbergzame gebieden in korte tijd nauwkeurig in kaart te brengen.Tevens geven observatie van laagfrequente, gekoppelde elektromagneto-acoustische golfverschijnselen ook aanleiding tot de ontwikkeling van nieuwe detectie methoden, waarvan echter het fysische begrip nog in de kinderschoenen staat. Deze technologische ontwikkelingen hebben bijgedragen tot de vorming van fundamenteel nieuwe inzichten in de geologische oorsprong en structuurvorming van de olie en gas reservoirs. In de voordracht zal een overzicht gegeven worden van deze nieuwe technieken en de wijze waarop Shell deze gebruikt in de jacht op nieuwe olie en gas voorraden.