Van chemie naar levende cel

9 april 2019

Prof. dr. T.S. Huck (RU)

“Wat is leven en waar komt het vandaan?” zijn vragen, die ons al milennia bezig houden en die we eigenlijk niet op een wetenschappelijke manier kunnen beantwoorden. Toch zijn dit een paar van de grootste wetenschappelijke uitdagingen van dit moment, en mijns inziens is de chemie de aangewezen discipline om nieuwe inzichten te scheppen.