Verleden, heden en toekomst van zonnestroom: van niche naar impact

12 januari 2016

Prof. dr. W.C. Sinke (ECN, UvA)

Zonnestroom (fotovoltaïsche zonne-energie, ofwel PV) is bezig aan een indrukkende opmars. Wereldwijd én in Nederland wordt op dit moment ongeveer 1% van het totale elektriciteitsgebruik gedekt met zonnepanelen. Dat is weliswaar nog een bescheiden bijdrage, maar met de dubbele groeicijfers die de sector al decennialang heeft laten zien zal dat snel kunnen gaan veranderen. Door de spectaculaire prijsdalingen in de afgelopen jaren kan zonnestroom in een toenemend aantal markten concurreren. Nederland beschikt over unieke kennis en technologie, succesvolle ondernemers en, voor sommigen verrassend, voldoende zon om zonnestroom op grote schaal toe te kunnen passen. Zonnestroom is volwassen in de zin dat betrouwbare systemen al decennialang commercieel beschikbaar zijn en inmiddels op gigawattschaal worden toegepast. Er zijn verschillende typen panelen te koop in allerlei uitvoeringsvormen en van vele fabrikanten. Bovendien wordt in de laboratoria wereldwijd gewerkt aan een heel scala van (mogelijke) nieuwe typen zonnecellen, -panelen, -folies en andere uitvoeringsvormen. Ze beloven een hoger rendement, geven uitzicht op nog lagere kosten of bieden nieuwe toepassingsmogelijkheden. In deze voordracht wordt een overzicht gegeven van de werkingsprincipes en van de wereldwijde geschiedenis en ontwikkelingen op het gebied van zonnestroom: technologieën, kosten en prijzen, toepassingen, milieuaspecten, integratie in het elektriciteitsnet en inpassing onze leefomgeving.