Voeding als hoeksteen van de medische behandeling

8 januari 2013

Dr. B.J.M. Witteman

Cachexia/ondervoeding tijdens/door ziekte komt vaak voor. Bij deze vorm van ondervoeding is ziekte de bepalende factor en niet de beschikbaarheid van voedsel. Naast de katabole invloed van ziekte raakt de patiënt verder verzwakt door de simultaan ontstane ondervoeding als gevolg van afgenomen voedselinname, voedselopname en voedselverwerking (metabolisme). Vaak heeft een zieke aangepast voedsel nodig om snel te herstellen (chemotherapie, herstel van een operatie). Meer aandacht van artsen voor de voedingssituatie van patiënten is van belang omdat ondervoeding kan leiden tot een neergaande spiraal tijdens de herstel-fase. Daarbij kunnen complicaties ontstaan waardoor herstel langer duurt dan nodig. Bij de ziekenhuis- en thuiszorg is nu meer aandacht voor de voedingssituatie van de (potentiële) patiënt. Aandachtspunten zijn: vroegtijdige herkenning (al in 1e lijn) en zo snel mogelijk terugdraaien van de vicieuze cirkel door adequate voeding. Goed gevoede patiënten zijn eerder beter en hebben minder vaak complicaties. Tijdens devoordracht zal ik verder ingaan op de wetenschappelijk achtergrond van deze benadering, de werkwijze en de resultaten tot nu toe.