14 september 2010

Prof. dr. J.E.M.H. van Bronswijk

Mevrouw J. E.M.H. van Bronswijk is hoogleraar aan de TU Eindhoven met als leeropdracht “Gezondheidstechniek voor het gebouw” en bekleedt diverse bestuurlijke functies op het gebied van gerontologie. In deze voordracht zal het belang van een hygiënische leefomgeving en frisse lucht toegelicht worden.