Waterhuishouding in een stad, nu en in de toekomst

13 januari 2009

Dr. ir. F.H.M. van de Ven

Water is niet alleen essentieel voor alle leven maar ook de kwaliteit van onze stedelijke leefomgeving. Soms is het er teveel; soms te weinig. Of de kwaliteit is onvoldoende om het te kunnen gebruiken. Door de waterstromen en de waterkwaliteit beter te regelen kunnen we veel problemen voorkomen – maar niet alle. De voortgaande verstedelijking en de verwachte klimaatverandering maken steden steeds kwetsbaarder. Om die waterhuishouding beter te reguleren moeten we het stedelijk watersysteem goed kennen. Waar stroomt het water heen? Hoe groot is die stroom en hoe snel stroomt het water weg? Waardoor wordt het water vervuild? En hoe wordt het weer schoon? Natuurlijk willen we wonen en werken in een duurzame, klimaatrobuuste, veilige, gezonde en aangename leefomgeving. Om die te realiseren moeten we begrippen als duurzaam, klimaatrobuust, veilig, gezond en aangenaam eerst goed begrijpen. Wat betekent duurzaamheid in een stad die als een parasiet haar water, voedsel en energie importeert en afvalwater, warmte en afval loost? En wat kan er in die stad veranderen om zo’n gebied meer klimaatrobuust te maken? En hoe maakt water de stad aangenaam? In antwoord op die vragen zijn nieuwe concepten voor het stedelijk waterbeheer in ontwikkeling; concepten die het water beter benutten. Enkele voorbeelden zullen de revue passeren.