Zin en onzin van zeespiegelstijgingen

12 april 2016

Prof. dr. L.L.A. Vermeersen (TUD)

Het lijkt zo vanzelfsprekend: als gedeelten van de ijskappen van Groenland en Antarctica afsmelten, dan zal de zeespiegel stijgen. Gemiddeld over de oceanen is dat ook zo, maar regionaal kan de zeespiegel zelfs dalen door ijsafsmelt. Hoe dat zit zal tijdens de lezing mathematisch-fysisch worden afgeleid. Gravitatie, rotatie en deformatie van de vaste Aarde zorgen voor gecompliceerde patronen van zeespiegelverandering. Maar wat betekent dit dan voor de zeespiegel aan onze vaderlandse kusten? Niet slechts een academische vraag, als U bedenkt dat het Kabinet vorig jaar heeft besloten om de komende 30 jaar 20 miljard euro te investeren om het land te beschermen tegen hoogwater, waarvan 7 à 9 miljoen euro per kilometer dijk.