Zwarte gaten en het werk van Roger Penrose

8 februari 2022

Prof. dr. Klaas Landsman (Radboud U)

In 2020 won Roger Penrose de helft van de Nobelprijs voor Natuurkunde voor zijn werk aan zwarte gaten. Zijn werk is zeer fraai en diep en toont bovendien een voor de moderne wiskunde uniek gebruik van tekeningen en diagrammen (mede geïnspireerd door M.C. Escher, met wie Penrose ook bevriend was). In deze voordracht probeer ik, na een inleiding over de onderliggende algemene relativiteitstheorie, de bijdragen van Penrose aan ons begrip van zwarte gaten uit te leggen of tenminste aan te duiden. Ik zal tevens ter discussie stellen of de citatie van de Nobelprijs (“for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity”) wel helemaal correct is: in werkelijkheid zegt de beroemde stelling van Penrose uit 1965, waar hij de prijs voor kreeg, niets over zwarte gaten!