Locatie: de Nieuwe Coehoorn, Coehoornstraat 17, 6811 LA Arnhem

Dag en tijd : 2e dinsdag v.d. maand om 20:00u

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2023 - 2024

2023

12 september       "Het klimaat in de afgelopen en komende honderd jaar"

                                  Dr. ir. P.C. (Peter) Siegmund (KNMI)

10 oktober           "DNA schade en veroudering"

                                  Prof. dr. J.H.J. (Jan) Hoeijmakers (Erasmus MC)

14 november       N.B. Deze lezing is helaas geannuleerd!

                                  "Kritische fenomenen in de Kunstmatige Intelligentie"

                                  Prof. dr. E.O. (Eric) Postma (Tilburg School of Humanities and Digital Sciences)

12 december       "The origins of life"

                                  O. (Omer) Markovitch PhD (Universiteit Groningen)

2024

9 januari               "Ondergrondse communicatie van planten. Hoe blijf je onder de radar van vijanden en hoorbaar voor vrienden?"

                                  Prof. dr. H.J. (Harro) Bouwmeester (Universiteit van Amsterdam)

13 februari           "Zeldzame aarden, onmisbaar voor een duurzame aarde"

                                  Prof. dr. A. (Andries) Meijerink (Universiteit Utrecht)

12 maart                "De techniek van diepteboringen in onze aarde"

                                  Dr. ir. I.P.J.M. (Ivo) Stulemeijer (Shell)

9 april                    "Waterhuishouding Veluwe in historisch perspectief"

                                  em. Prof. dr. ir. J.P.M. (Flip) Witte (KWR & Vrije Universiteit)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2022 - 2023

2022

13 september       "Kwantenfysica en bewustzijn"

                                  Prof. dr. H.J. Kappen (RU)

11 oktober            "Het Aardmagneetveld"

                                Dr. L.V. de Groot (UU)

8 november        "Nieuwe technologie in dementie-onderzoek: van mini-hersentjes tot single-cell omics"

                                 Prof. E. Hol (UU)       

13 december        "Nanofotonica, een schijnbaar onmogelijk lichtspel"

                                 Prof. dr. L. Kuipers (TUD)

2023

10 januari            "Gesmolten zout reactor als vierde generatie kernreactor"

                                Dr. R. Hania (NRG)

14 februari           "De gevolgen van de Chicxulub meteorietinslag"

                                Emeritus prof. J. Smit (VU)

14 maart               "Hoogwaardige voedingsmiddelen door bioraffinage van groentestromen"

                                Prof. dr. J.T.P. Derksen

11 april                 "Het ecosysteem van de Melkweg"

                               Prof. dr. M. Haverkorn (RU)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2021 - 2022

2021

14 september      "De betekenis van Lorentz voor de moderne natuurkunde"

                                Prof.dr. A. Kox (UvA)

12 oktober            "Quantuminformatie op de atomaire schaal"

                                Prof.dr. Sander Otte (TU Delft)

9 november        "Diepzeemijnbouw"

                                 Prof.dr.ir. C. van Rhee (TU Delft)        

14 december        "Van verstrengeling tot quantum berekeningen met diamanten"

                                 Dr. T.H. Taminiau (TU Delft)

2022

11 januari            "Hoogwaardige voedingsmiddel ingrediënten door bio raffinage van groentestromen"

                                Prof.dr. J.T.P. (Hans) Derksen (afgelast in verband met corona virus)

8 februari           "Zwarte gaten en het werk van Roger Penrose"

                                Prof.dr. Klaas Landsman (Radboud U)

8 maart               "Zwaartekracht. Een nieuw venster op het heelal"

                                Prof.dr. F.L. (Frank) Linde (UvA)

12 april                 "Het Emotionele DNA"

                                Prof.(em.) dr. Pierre Capel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2020 - 2021

In verband met corona-maatregelen zijn geen voordrachten in dit seizoen georganiseerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2019 - 2020

2019

10 september      "Nieuwste ontwikkelingen binnen CRISPR-Cas"

                                Prof.dr. John van der Oost (WUR)

8 oktober             "Groene waterstof-economie, waarom en waarvoor"

                                Prof.dr. Ad van Wijk (TU Delft)

12 november     "Nanodeeltjes in onze voeding: bepaling van gezondheidseffecten zonder proefdieren"

                                 Dr.ir. Hans Bouwmeester (WUR)

10 december        "Energietransitie, een kritische blik"

                                 Prof.dr.ir. D.M.J. Smeulders (TU Eindhoven)  

2020

14 januari            "Het puberbrein"

                                Dr. Jiska Peper (Universiteit Leiden)

11 februari          "Vooruitzien dankzij prehistorische hittegolf"

                                Prof.dr. A.(Appy) Sluijs (Universiteit Utrecht)

10 maart              "De atomen in je smartphone: van fundamenteel onderzoek naar high-tech toepassing"

                                Prof.dr. J.W.M.(Joost) Frenken (ARCNL, UVA, VU)

14 april                 "Diepzee mijnbouw"

                                Prof.dr.ir. Cees van Rhee (TU Delft) (afgelast in verband met corona virus)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2018 - 2019

2018

11 september      "Een geneesmiddel en uw DNA"

                                Dr. G.M. Baljet (apotheker)

9 oktober             "Research towards future electrochemical storage"

                                Dr.ir. Marnix Wagemaker (TUD)

13 november       "Onze relatie met de Neanderthaler"

                                 Prof.dr. N.M. van Straalen (VU)

11 december        "Heeft de zoektocht naar de kleinste bouwstenen van de natuur zijn einde bereikt?"

                                 Dr. Jan Meint Greben (WK)  

2019

8 januari             "Innovaties binnen het zuiveringsbeheer"

                                Ir. Coert Pétri (Waterschap Rijn IJssel)

12 februari          "Kosmische straling: een mysterie, dat ons allemaal raakt"

                                Prof.dr. Sybrand de Jong (RU)

12 maart              "Experimenten nabij het absolute nulpunt: waar eindigt de quantum mechanica?"

                                Prof.dr.ir. Tjerk Oosterkamp (RUL)

9 april                 "Van chemie naar levende cel"

                                Prof.dr. W.T.S. Huck (RU)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2017 - 2018

2017

12 september      "Fabels rond gezonde voeding"

                                  Ir. J.M. Samsom

10 oktober            "Emoties"

                                  Dr. M.E.Kret (RUL)

14 november        "Het Standaard Model - the Good, the Bad, and the Ugly"

                                  Prof. dr. R.P.H.Kleiss (RU)

12 december        "Energie van electriciteit: Schoon, gratis en altijd"

                                   Prof. dr. R. Ross  

2018

9 januari             "Invloed van darmbacteriën op brein en buik"

                                 Prof. dr. W. M. de Vos (WUR)

13 februari          "Voedselproductie en zekerheid"

                                 Prof. R. Rabbinge (WUR)

13 maart              "Supergels: Synthetische gels met biologische eigenschappen"

                                 Dr. P.H.J. Kouwer (RU)

10 april                "Exosomen in nano-geneeskunde"

                                 Dr. D.M. Pegtel (VUMC)


									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2016 - 2017

Plaats: Hotel "Haarhuis", Stationsplein 1 te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Datum                                       Onderwerp van voordracht en spreker

2016

13 september      "De mechanica van de levende cel"

                                  Ir. K.K. Schakenraad (UL)

11 oktober            "De TomTom in ons brein"

                                  Drs. Silvy Collin (RU)

8 november        "Foto-electrolyse: van zonlicht direct naar waterstof"

                                  Prof. dr. B. Dam (TUD)

13 december        "De ontdekking van zwaartekrachtgolven"

                                   Prof. dr. G.A. Nelemans (RU)  

2017

10 januari             "Schimmels in het Dagelijkse Leven"

                                 Dr. J. Dijksterhuis

14 februari          "CRISPR Cas9: een precisie instrument in de moleculaire toolbox"

                                 Prof.dr. N. Geijsen (UU)

14 maart              "Hersen-netwerken en Dementie"

                                Prof.dr. S.A.R.B. Rombouts (UL)

11 april                "Big data, the new scientific revolution"

                                 Prof.dr. A.P.J.M. Siebes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
									

PROGRAMMA 2015 - 2016

Plaats: Hotel "Haarhuis", Stationsplein 1 te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Datum                                       Onderwerp van voordracht en spreker

2015

8 september        "Een bredere kijk op energie: zonder kernenergie geen energierevolutie"

                                  Prof. dr. T. van der Hagen (TUD)

13 oktober            "Drones en hun verdere ontwikkeling"

                                  Dr. G.C.H.E. de Croon (TUD)

10 november         "Treasury hunting in junk DNA"

                                   Prof. dr. W. de Laat (UMCU)

8 december          "Ontwikkelingen in de oogheelkunde"

                                   Prof. dr. P.J. Ringens (MUMC)  

2016

12 januari            "Verleden, heden en toekomst van zonnestroom: van niche naar impact"

                                 Prof. dr. W.C. Sinke (ECN)

9 februari           "Genetica: wetenschap, technologie en voedselproductie"

                                 Dr. G. Albers (Hendrix genetics)

8 maart               "Luchtsmering bij Schepen"

                                 Prof. dr. T. van Terwisga (Marin)

12 april                "Zin en onzin van zeespiegelstijgingen"

                                 Prof. dr. L.L.A. Vermeersen (TUD)


									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2014 - 2015

Plaats: Hotel "Haarhuis", Stationsplein 1 te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Datum                      Onderwerp van voordracht en spreker

2014

9 september        "'Zware metalen: gif én geneesmiddel, kan dat?"

                                  Prof.dr. J. Reedijk - RUL

14 oktober            "Schaliegas"

                                  Ir. J. Hagoort - Shell

11 november         "Slaap en prestaties"

                                   Dr. Y.D. van der Werf - VU

9 december          "Alles over de mug"

                                   Dr.ir. B.G.J. Knols - In2Care  

2015

13 januari            "Gedragsgenetica"

                                 Prof. D.I. Boomsma - VU

10 februari          "Technische uitdagingen bij minimaal invasieve chirurgie"

                                 Prof. J. Dankelman - TUD

10 maart              "3D-printing van weefsels"

                                 Dr. J. Malda - UMC

14 april                "Zwaartekracht ontkracht"

                                 Prof.dr. E.P. Verlinde - UVA


									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2013 - 2014

Plaats: Hotel "Haarhuis", Stationsplein 1 te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Datum                      Onderwerp van voordracht en spreker

2013

10 september       "Waarom leven er geen antilopen in Zuid-Amerika en geen kangeroes in Afrika"

                                  Drs. J. Wensing (Burgers Dierenpark)

8 oktober              "De oerknal en het uiitdijend heelal"

                                  Prof. dr. H.J.G.L.M. Lamers (UU)

12 november         "Serendipiteit"

                                  Drs. M.V. van Andel (UMCG)

10 december         "Grafeen"

                                  Prof. dr. ir. L.M.K. Vandersypen (TUD) 

2014

14 januari             "Intelligente insekten-sluipwespen"

                                Dr. H.M. Smid (WUR)

11 februari           "Evolutie en Intelligentie"

                                Prof. dr. K. van DAM (UVA)

11 maart               "Supergeleiding in de elektrische energietechniek"

                                Prof. dr. J.J, Smit (TUD)

8 april                  "Quasideeltjes en de eventuele plaats van het Majoranadeeltje daarin" 

  	                             Prof. dr. C.W,J. Beenakker (Instituut Lorentz) (onder voorbehoud)

									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2012 - 2013

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Datum                     Onderwerp van voordracht en spreker

2012

11 september       "De probeersels van Lorentz"

                                  Prof. dr. C.D. Andriesse

9 oktober              "De veranderlijke zon"

                                  Prof. dr. C. de Jager

13 november         "Schaarse metalen"

                                  Prof. dr. ir. J. Sietsma

11 december         "Ontwikkeling LED lampen"

                                  Prof. dr. C.R. Ronda 

2013

8 januari             "Voeding als hoeksteen van de medische behandeling "

                                Dr. B.J.M. Witteman

12 februari           "Kunstmatige cellen"

                                Dr. ir. J. van Hest

12 maart               "Resistente ziekenhuisbacteriën"

                                Drs. P.H.J. van Keulen

9 april           "Atmosfeer en biosfeer van onze aarde. 3,5 miljard jaar evolutionaire geschiedenis met een blik op de toekomst "

                                Dr. ir. K. van der Wiele

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2011 - 2012

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Datum                     Onderwerp van voordracht en spreker

2011

13 september       "Van Kolibrie tot Jumbojet. De vliegprestaties van vogels en vliegtuigen"

                                  Prof. dr. ir. H Tennekes

11 oktober              "Paling. Met stamcellen zonder bezoek aan de Sargassozee naar Volendam"

                                  Dr. H. J. Huizing

8 november          "Biologicals in de strijd tegen reuma"

                                  Prof. dr. P.L.C.M. van Riel

13 december         "Diergedrag: Evolutionaire Grondslagen van Hulpvaardigheid en Moraliteit"

                                  Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff 

2012

10 januari            "Kunstmatige fotosynthese"

                                Prof. dr. J.N.A. Reek

14 februari           "De veranderlijke zon" Lezing is niet doorgegeaan ivm ziekte spreker

                                Prof. dr. C. de Jager

13 maart               "De natuurwetenschappen binnen de filosofie"

                                Prof. dr. H. Philipse

10 april                 "Kansen voor kernenergie. Reactoren en afvalbehandeling"

                                Prof. dr. J.L. Kloosterman

___________________________________________________________________________

PROGRAMMA 2010 - 2011

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Jaar             Datum                        Onderwerp van voordracht en spreker

2010

14 september         "Wat slaapt er mee in bed?"

                                    Mevr. prof. dr. J.E.M.H. van Bronswijk

12 oktober                "Compacte dubbelsterren en gravitatiegolven in ons heelal"

                                    Dr. M.V. van der Sluys

9 november           "Supergeleiding; al 99 jaar (g)een koud kunstje"

                                    Dr. A. Brinkman

14 december           "Vitamine D: Verzuchting of Verlichting"

                                    Dr. J. Duk 

2011

11 januari                 "Het ontstaan van ijstijden"

                                    Prof. dr. J. Oerlemans

8 februari               "Playful Cultures: De ludificatie van ons dagelijks leven"

                                    Mevr. dr. M. Copier

8 maart                   "Fabels en feiten over de genezende werking van planten"

                                    Prof. dr. R. Verpoorte

19 (!) april               "CERN en de Large Hadron Collider"

                                    Prof. dr. J.J. Engelen

___________________________________________________________________________

PROGRAMMA 2009 - 2010

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

 

Jaar             Datum                        Onderwerp van voordracht en spreker

2009

8 september          "Dolende polen"

                                    Prof. dr. L.L.A. Vermeersen

13 oktober      "De forensische/gerechtelijke geneeskunde en invoering van beeldvormende technieken"

                                    Dr. D. Spendlove

10 november          "Productie van biobrandstoffen met algen"

                                    Prof. dr. ir. R. Wijffels

8 december             "Het Grote IJs"

                                    Prof. dr. M. van den Broeke 

2010

12 januari                 "Ontwikkeling hedendaagse psychiatrie"

                                    Prof. dr. R.S. Kahn

9 februari               "Kwantun superpositie en kwantumteleportatie"

                                    Prof. dr. D. Bouwmeester

9 maart                   "Verschillen Aarde, Venus en Mars"

                                    Dr. Hakan Svedhem

13 april                     "Aanpassing aan de omgeving: wat de evolutie ons leert over onze voeding"

                                    Prof. dr. F.A.J. Muskiet

___________________________________________________________________________

PROGRAMMA 2008 - 2009

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Jaar             Datum                        Onderwerp van voordracht en spreker

2008

9 september          "Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de geodynamische ontwikkeling van het Middellandse Zeegebied"

                                    Prof. dr .M.J.R. Wortel

14 oktober                "Blue Energy"

                                    Dr. C.A.M. van den Ende

11 november           "De basisnatuurkunde van muziekinstrumenten"

                                    Dick Verel

9 december             "Van „een beetje“ suikerziekte tot complex farmacologisch doelwit "

                                    Dr. M.J.T.M. Mol 

2009

13 januari                 "Waterhuishouding in een stad nu en in de toekomst"

                                    Prof. dr. ir. F.W.M. van de Ven

10 februari               "De huidige stand van de techniek rond foto-voltaïsche zonnecellen"

                                    Dr. G.J. Jongerden

10 maart                   "Nanotechnologie van klein naar groots"

                                    Prof. dr. ing. D.H.A. Blank (gewijzigd)

14 april                     " Selfhealing materials"

                                    Prof. dr. S. van der Zwaag

___________________________________________________________________________

De toegang tot de lezingen is gratis en in principe beperkt tot de leden. Belangstellenden die geen lid zijn, zijn welkom en mogen één voordracht bijwonen. Daarna verwachten wij dat, als de kennismaking bevalt, men lid wordt. De contributie bedraagt EUR 10 voor gewone leden inclusief gezinsleden.

___________________________________________________________________________

PROGRAMMA 2007 - 2008

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Jaar             Datum                        Onderwerp van voordracht en spreker

2007

11 september          "De techniek binnen de politiek rond het Pannerdensch kanaal"

                                    Ing. H.A.D. Eerden

9 oktober                 "Dark matter, dark energy"

                                    Prof. dr. R. van de Weygaert

13 november           "Hoe staat het nu met DNA"

                                    Prof. dr. H.P.J. Bloemers

11 december            "De chemie van het Zien"

                                    Prof. dr. J. Lugtenburg 

2008

8 januari                  "Nieuwe diagnostiek bij kanker en behandeling van leukemie"

                                    Prof. dr. T. de Witte

12 februari               "Mondiale zoetwater productie en onze voedselzekerheid"

                                    Dr. ir. Jongschaap

11 maart                   "Energieproducerende kassen"

                                    Dr. H.J. Huizing

8 april                     "De toekomst van de accu"

                                    Dr. R. Hunik

___________________________________________________________________________

De toegang tot de lezingen is gratis en in principe beperkt tot de leden. Belangstellenden die geen lid zijn, zijn welkom en mogen één voordracht bijwonen. Daarna verwachten wij dat, als de kennismaking bevalt, men lid wordt. De contributie bedraagt EUR 10 voor gewone leden inclusief gezinsleden.

___________________________________________________________________________

PROGRAMMA 2006 - 2007

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Datum                 Onderwerp van voordracht en spreker

2006

12 september           "Het uitsterven van de mammoet en het clathraatkanon "

                                    André Bijkerk en Dick Mol

10 oktober                "Dr. J.K. van den Broek, chirurg, redacteur van Wessel Knoops

tijdschrift Natuurkunde 1843"

                                    Prof. dr. P. van den Broek

14 november            "Genomics"

                                    Dr. A.J. van Gool

12 december            "Quantumtechnologie"

                                    Prof. dr. C.W.J. Beenakker 

2007

9 januari                  "De geslachtsverhouding bij conceptie, geboorte en leven"

                                    Dr. P.H. Jongbloet

13 februari               "Bestaat er een kernreactor in de aardkern?"

                                    Prof. dr. Olaf Schuiling

13 maart                   "Nieuwe ontwikkelingen in de forensische wetenschap"

                                     Dr. G. van de Haar

10 april                    "Chemie in voedsel en voedselveiligheid"

                                    Prof. dr. Aalt Bast

___________________________________________________________________________

De toegang tot de lezingen is gratis en in principe beperkt tot de leden. Belangstellenden die geen lid zijn, zijn welkom en mogen één voordracht bijwonen. Daarna verwachten wij dat, als de kennismaking bevalt, men lid wordt. De contributie bedraagt EUR 10 voor gewone leden inclusief gezinsleden.

___________________________________________________________________________

PROGRAMMA 2005 - 2006

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Datum                 Onderwerp van voordracht en spreker

2005

13 september           "Albert Einstein 'Waarom hij?' "

                                    Dr. E. Lagendijk

11 oktober                "Einstein, GPS, toepassingen"

                                    Dr. ir. H. van der Marel

8 november               "Storm in de broeikas"

                                    Prof. dr. ir. H. Tennekes

13 december            "Kleinschalige nucleaire energievoorziening"

                                    Kapitein ter Zee G.A.K. Crommelin 

2006

12 januari              "Water in Pompei"

                                    Dr. Gemma C.M. Jansen

14 februari               "Waan en wetenschap in onze samenleving"

                                    Prof. ir. van Heel

14 maart                   "Toekomstige wetenschappelijke uitdagingen

in de exploratie van olie en gas"

                                     Prof. dr. D. Smit

11 april                    "Nieuwe virusinfecties in een veranderende

wereld"

                                    Dr. J. de Jong

___________________________________________________________________________

De toegang tot de lezingen is gratis en in principe beperkt tot de leden. Belangstellenden die geen lid zijn, zijn welkom en mogen één voordracht bijwonen. Daarna verwachten wij dat, als de kennismaking bevalt, men lid wordt. De contributie bedraagt EUR 10 voor gewone leden inclusief gezinsleden.

___________________________________________________________________________

PROGRAMMA 2004 - 2005

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem

Tijd: 20h00
Datum : 2e dinsdag v.d. maand

 

Datum                 Onderwerp van voordracht en spreker

2004

14 september             "Natuurkunde in hoge magneetvelden"

                                    Prof.Dr.IR. J.C. Maan

12 oktober                "Het lege Brein"

                                    Dr. P.W. Gelderman

9 november               "Windturbines"

                                    Ir. G.A.L. van Hoek

14 december              "Hoe "hard" hardt een coating uit?"

                                    Dr. W.J. Muizebelt 

2005

11 januari              "Sleutelgatoperaties"

                                    Prof. Dr. J. Dankelman

8 februari               "De verovering van het land door plant en dier"

                                    H. Steur

8 maart                   "Music and the brain"

                                     Dr. C. Jansen

12 april                    "De Stroomboot"

                                     Ir. P.D.M. de Boer-Meulman

___________________________________________________________________________

De toegang tot de lezingen is gratis en in principe beperkt tot de leden. Belangstellenden die geen lid zijn, zijn welkom en mogen één voordracht bijwonen. Daarna verwachten wij dat, als de kennismaking bevalt, men lid wordt. De contributie bedraagt EUR 10 voor gewone leden inclusief gezinsleden.

___________________________________________________________________________

PROGRAMMA 2003 - 2004

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem, Tijd: 20h00
Datum : (2e dinsdag v.d. maand, uitgezonderd april)

 

Datum                 Onderwerp van voordracht en spreker

2003

9 september               "De opmars van de korstmossen"

                                    Dr. A. Aptroot

14 oktober                  "Omegavetzuren: Hart, vaatziekten en depressies"

                                    Dr. J.M. Geleijnse

11 november               "Biomembranen: Grenzen van het leven"

                                    Prof. Dr. J.A. Kilian

9 december                 "Virtual reality in psychotherapie"

                                    Dr. M.H.M. Breteler 

2004

13 januari              "De snaartheorie"

                                    Prof. Dr. Ir. Bais

10 februari                  "Detectie van neutrino´s: het Antaresprogramma"

                                    Dr. M. de Jong

9 maart                        "Het maken van synthetische diamant "

                                     Prof. Dr. L.J. Giling

 20 (!) april                    "Voeding in relatie tot gezondheid en ziekte"

                                     Drs. A.J. van Erven

___________________________________________________________________________

De toegang tot de lezingen is gratis en in principe beperkt tot de leden. Belangstellenden die geen lid zijn, zijn welkom en mogen één voordracht bijwonen. Daarna verwachten wij dat, als de kennismaking bevalt, men lid wordt. De contributie bedraagt EUR 7 voor gewone leden inclusief gezinsleden.

____________________________________________________________________

PROGRAMMA 2002 - 2003

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem, Tijd: 20h00
Datum : (2e dinsdag v.d. maand)

 

Datum                 Onderwerp van voordracht en spreker

2002

10 september              "Roadmap electriciteit 2025"

                                    Ir. P.T.M. Vaessen uit Elst

8 oktober                    "De molecuulfysica in de jaren 1873-1878 "

                                    Dr. H.H. Kubbinga uit Groningen

12 november               "Stamcellen"

                                    Dr. L.H. Defize uit Utrecht

10 december               "Grondreinigende organismen"

                                    Dr. Gosse Schraa uit Bennekom 

2003

14 januari         "Antikankermiddelen in effectieve nanoverpakking"

                                    Dr. A.I.P.M. de Kroon uit Utrecht

11 februari                  "Computers en maatschappelijke turbulentie"

                                    Prof. dr. H.J. van den Herik (Maastricht, Leiden)

11 maart                      "Wetenschapsbeoefening door VOC-ers in Batavia"

                                     Drs. Adrienne Zuiderweg uit Apeldoorn

 8 april                         "Anthrax"

                                    Dr. P.J. van Dalen uit Amsterdam

___________________________________________________________________________

De toegang tot de lezingen is gratis en in principe beperkt tot de leden. Belangstellenden die geen lid zijn, zijn welkom en mogen één voordracht bijwonen. Daarna verwachten wij dat, als de kennismaking bevalt, men lid wordt. De contributie bedraagt EUR 7 voor gewone leden inclusief gezinsleden.

___________________________________________________________________________

PROGRAMMA 2001 - 2002

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem, Tijd: 20h00
Datum : (2e dinsdag v.d. maand)

 

Datum                 Onderwerp van voordracht en spreker

2001

11 september              "Evolutie, het allereerste begin"

                                    Dr. F.K.W. Heynen uit Groesbeek

9 oktober                    "Bose-Einsteincondensatie, nieuwe inzichten"

                                    Prof. dr. J. Walraven van FOM te Amsterdam

13 november               "Zeppelins"

                                    Ir. R. Hendriks uit Velp

11 december               "Thermofielen, leven onder extreme temperaturen"

                                    Dr. J. van der Oost uit Wageningen 

2002

 8 januari         "Nieuwe draadloze systemen UMTS, GPRS en Blue Tooth"

                                    Prof. dr. Ir. J.C. Haartsen uit Hardenberg

12 februari                  "Aarde en Leven: De betekenis van Gaia"

                                    Prof. dr. P. Westbroek uit Leiden

12 maart                      "Coëvolutie, waaronder mimicry"

                                     Mevr. prof. dr. P. Hogeweg uit Utrecht

 9 april                         "Signaalmoleculen, nieuwe ontwikkelingen"

                                    Prof. dr. J.W. Hofstraat uit Eindhoven

___________________________________________________________________________

Naast deze voordrachten zijn er ook nog nader te bepalen voordrachten aangeboden door de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde.

De toegang tot de lezingen is gratis en in principe beperkt tot de leden. Belangstellenden die geen lid zijn, zijn welkom en mogen één voordracht bijwonen. Daarna verwachten wij dat, als de kennismaking bevalt, men lid wordt. De contributie bedraagt ¦ 15,- voor gewone leden inclusief gezinsleden en ¦ 5,- voor scholieren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA 2000 - 2001

Plaats: Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat te Arnhem, Tijd: 20h00
Datum : (2e dinsdag v.d. maand)

 

2000 Voordracht (thema en spreker)

12 september "Oceaanstromingen"
Dr. ir. W. Hazeleger uit Wageningen

10 oktober "Prionziekten Creutzfeld Jakobs BSE"
Dr. G.H. Jansen uit Wijk bij Duurstede

14 november "Sex: een evolutionair raadsel"
Prof. dr. R.F. Hoekstra uit Wageningen

12 december "Innovatie in verkeer: chaos en voorspelbaarheid"
Prof. dr. H.J. van Zuylen uit Hilvarenbeek

2001

10 januari "Ontwikkelingen in de orthodontie"
(woensdag) Prof. dr. F.P.G.M. van der Linden uit Nijmegen

13 februari "Geallieerde luchtfoto-spionage boven Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog"
Drs. R.P.G.A. Voskuil uit Oosterbeek

13 maart "Brandstofcellen: een opkomende nieuwe generatie voor energie en transport"
Dr. H. Barten uit Oosterbeek

10 april "Grenzen in de schaatssport: een fysische beschouwing"
Dr. M. Kortenaar uit Rouwveen

 

 


Het Natuurkundig Genootschap
WESSEL KNOOPS
sinds 1824

internet: https://wesselknoops.nl

e-mail: info@wesselknoops.nl