LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap en bijwonen van lezingen

U wordt van harte uitgenodigd om – kosteloos – een lezing te volgen. Wilt u meer of alle lezingen bijwonen dan wordt verwacht dat u lid wordt van Wessel Knoops. De contributie hiervoor bedraagt €30 per seizoen (september t/m april). Wordt u vanaf januari of later lid dan bedraagt de contributie €15 voor het resterende deel van dat seizoen (half seizoen). Uw contributie gebruiken we voor de huur van zaal en faciliteiten en een onkostenvergoeding voor de sprekers.

Het contributiebedrag dient eind september (vol seizoen) dan wel eind januari (half seizoen) op het volgende bankrekeningnummer te zijn overgeschreven:  NL 30 INGB 0000 8682 12,  ten name van: Natuurkundig Genootschap Wessel Knoops.

U kunt zich inschrijven als lid via de rode knop hierboven in het menu, of klik op deze link en vul uw gegevens in. U ontvangt dan een bevestigings­mail. Voor het opzeggen van uw lidmaatschap kunt u  een mail sturen naar: secretaris@wesselknoops.nl

Privacy verklaring

Het genootschap “Wessel Knoops” gebruikt gegevens van personen, die lid zijn van het genootschap, alleen om de leden mededelingen te kunnen doen over de activiteiten van het genootschap en om de contributie voor het lidmaatschap te kunnen registreren en te beheren.

De gegevens zijn naamsgegevens met adressen (NAW) en betalingsgegevens. De NAW gegevens staan digitaal geregistreerd in NAW databestanden bij de secretaris van het genootschap en de penningmeester van het genootschap. De wijzigingen in de NAW databestanden van secretaris en penningmeester worden onderling uitgewisseld, teneinde de NAW gegevens identiek te houden.

De NAW gegevens worden bewaard gedurende de loop van het lidmaatschap en worden uit de NAW databestanden verwijderd op het moment, dat het lidmaatschap wordt beëindigd. Beëindiging kan plaatsvinden op wens van het lid of door royement.